Kurzový lístok

Kurzový lístok z  25.7.2024

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,701951,586851,64440
BGN2,024301,887401,95585
CAD1,548411,443691,49605
CZK26,3021424,5232625,41270
DKK7,723957,201557,46275
GBP0,868880,810120,83950
HUF406,83951379,32379393,08165
CHF0,992770,925630,95920
JPY172,32062160,66608166,49335
NOK12,3701111,5334911,95180
PLN4,446364,145644,29600
RON5,144574,796634,97060
SEK12,0904011,2727011,68155
TRY39,0502132,2092935,62975
USD1,122981,047031,08500

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)