Kurzový lístok

Kurzový lístok z  2.10.2022

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,551801,461401,50660
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,378961,298641,33880
CZK25,3208023,8458024,58330
DKK7,659297,213117,43620
GBP0,911340,858260,88480
HUF434,12734408,83836421,48285
CHF0,986230,928780,95750
JPY145,46165136,98815141,22490
NOK10,8031610,1738510,48850
PLN5,005594,714014,85980
RON5,097684,800724,94920
SEK11,2755110,6186910,94710
TRY19,8331116,3586918,09590
USD1,006360,947740,97705

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)