Kurzový lístok

Kurzový lístok z  4.12.2023

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,679981,582121,63105
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,512561,424441,46850
CZK25,0440923,5852124,31465
DKK7,679427,232087,45575
GBP0,883020,831580,85730
HUF390,22838367,49662378,86250
CHF0,975620,918780,94720
JPY164,61862155,02918159,82390
NOK11,9431111,2473911,59525
PLN4,450634,191374,32100
RON5,118174,820034,96910
SEK11,6277710,9504311,28910
TRY34,4606528,4237531,44220
USD1,120851,055551,08820

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)