Kurzový lístok

Kurzový lístok z  29.5.2023

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,695121,596381,64575
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,504111,416491,46030
CZK24,3812322,9609723,67110
DKK7,671397,224517,44795
GBP0,894500,842400,86845
HUF382,09792359,83978370,96885
CHF0,999770,941530,97065
JPY155,15431146,11619150,63525
NOK12,2501011,5365011,89330
PLN4,663024,391384,52720
RON5,107564,810044,95880
SEK11,9404311,2448711,59265
TRY23,4702419,3586621,41445
USD1,104011,039691,07185

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)