Kurzový lístok

Kurzový lístok z  28.5.2022

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,561791,470811,51630
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,412541,330261,37140
CZK25,4346723,9530324,69385
DKK7,663877,217437,44065
GBP0,878020,826880,85245
HUF403,51496380,00924391,76210
CHF1,061881,000021,03095
JPY140,71371132,51679136,61525
NOK10,557409,9424010,24990
PLN4,741974,465734,60385
RON5,089904,793404,94165
RUB83,1110855,5229269,31700
SEK10,9038410,2686610,58625
TRY18,0293816,9791217,50425
USD1,105041,040661,07285

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB s výnimkou kariet.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)