Kurzový lístok

Kurzový lístok z  30.1.2023

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,574361,482651,52850
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,489431,402671,44605
CZK24,5183323,0900723,80420
DKK7,661357,215057,43820
GBP0,903210,850590,87690
HUF401,27796377,90254389,59025
CHF1,029790,969810,99980
JPY145,19513136,73717140,96615
NOK11,0530810,4092210,73115
PLN4,846104,563804,70495
RON5,044224,750384,89730
SEK11,5383210,8661811,20225
TRY22,3827918,4617120,42225
USD1,118221,053081,08565

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)