Kurzový lístok

Kurzový lístok z  12.4.2024

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,700821,585781,64330
BGN2,024251,887351,95580
CAD1,520311,417491,46890
CZK26,2450124,4699925,35750
DKK7,720177,198037,45910
GBP0,884920,825080,85500
HUF403,42401376,13929389,78165
CHF1,010210,941890,97605
JPY170,01598158,51732164,26665
NOK12,0476111,2327911,64020
PLN4,411894,113514,26270
RON5,145864,797844,97185
SEK11,9378511,1304511,53415
TRY37,9590331,3092734,63415
USD1,109361,034341,07185

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)