Odkup pohľadávok a forfaiting

Vyplatíme vám alebo vašim dodávateľom pohľadávky pred dátumom ich splatnosti

znížite objem pohľadávok v súvahe

získate finančné prostriedky bezprostredne po dodávke

zvýšite konkurencieschopnosť poskytnutím dodávateľských úverov

náklady na odkúpenie pohľadávok či forfaiting môžu byť zahrnuté v cene dodávky

Komu je produkt určený

Komu je produkt určený

 • odkup pohľadávok bankou či forfaiting využijú najmä klienti, ktorí dodávajú svoj tovar a služby s odloženou splatnosťou.
Odkúpenie pohľadávok a forfaiting od Komerční banky Slovakia vám umožní

Odkúpenie pohľadávok a forfaiting od Komerční banky Slovakia vám umožní

 • realizovať dodávky s odloženou splatnosťou,
 • získať finančné prostriedky pred ich splatnosťou,
 • zvýšiť konkurencieschopnosť vďaka možnosti poskytnúť dodávateľský úver.
Charakteristika odkupu pohľadávok

Charakteristika odkupu pohľadávok

 • zaisťuje financovanie v budúcnosti splatných pohľadávok z obchodného styku,
 • môže byť realizovaný so spätným postihom alebo bez spätného postihu pôvodného majiteľa pohľadávky,
 • minimálna splatnosť odkupovanej pohľadávky býva spravidla 60 dní,
 • odkupované môžu byť krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé pohľadávky,
 • cena za odkúpenie pohľadávok sa stanovuje individuálne a závisí najmä od bonity dlžníka, splatnosti a charakteru pohľadávky,
 • odkúpenie pohľadávok môže byť dohodnuté už v rámci predkontraktačnej fázy a náklady tak môžu byť zahrnuté do ceny dodávky.

Odkup pohľadávok býva najčastejšie realizovaný

ak dlžníkom z pohľadávky je podnikateľský subjekt alebo subjekt verejného sektora, keď pohľadávku reprezentuje:

 • faktúra,
 • zmenka (vlastná, cudzia) bez bankového avalu.

Charakteristika forfaitingu

 • je podobná ako pri odkupe pohľadávok, 
 • realizuje sa vždy bez spätného postihu pôvodného majiteľa pohľadávky,
 • cena za forfaiting sa stanovuje individuálne,
 • závisí najmä od bonity banky vystavujúcej dokumentárny akreditív, dĺžky odloženej splatnosti a charakteru pohľadávky.

Forfaiting býva najčastejšie realizovaný

na riziko bankového subjektu, keď pohľadávku reprezentuje:
 • zmenka (vlastná, cudzia) s bankovým avalom,
 • dokumentárny akreditív.