Bežné účty

Účty pre korporátnych klientov v rôznych menách

váš účet môžeme viesť v EUR alebo v cudzej mene

posielajte platby s rýchlym spracovaním v rámci dňa

ovládajte svoj účet cez počítač, tablet alebo mobil

využívajte ďalšie nadväzujúce produkty a služby

S bežným účtom od Komerční banky Slovakia môžete

  • realizovať bezhotovostné platobné operácie,
  • uskutočňovať zahraničné platby,
  • povoľovať inkasá,
  • nastavovať rezervy, blokácie, zmeny a zrušenia,
  • zadávať trvalé príkazy na úhrady a na automatický prevod,
  • využívať služby elektronického bankovníctva KB Skyline a Profibanka,
  • používať platobnú kartu Komeční banky Slovakia.