Exportný odberateľský úver

Financujte bezpečne vývoz technológií, strojov a investičných celkov s exportným odberateľským úverom od Komerční banky Slovensko

vašu exportnú pohľadávku preplatíme ihneď po realizácii exportu

váš zahraničný klient takto získa tovar alebo služby európskej kvality vrátane financovania za cenu zodpovedajúcu európskemu finančnému trhu

úver nezaťaží Vašu súvahu, keďže je dlžníkom zahraničný kupujúci alebo jeho banka

Exportný odberateľský úver od Komerční banky Slovensko:

 • slúži na financovanie vývozu technológií, strojov a investičných celkov, ktoré sú pôvodom prevažne zo  Slovenskej republiky,

 • poskytujeme financovanie až do výšky 85% z hodnoty exportného kontraktu,

 • má dobu splatnosti spravidla vyššiu ako jeden rok,

 • poskytujeme zahraničnému kupujúcemu (priamy exportný odberateľský úver) alebo jeho banke (nepriamy exportný odberateľský úver),

 • je štandardne poistený Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR).
  V prípade väčšej exportnej transakcie je možné poistenie úveru aj prostredníctvom komerčnej poisťovne zo zmluvného portfólia Société Générale.

Podmienky získania exportného odberateľského úveru:

 • exportný kontrakt so zahraničným kupujúcim
 • poistenie EXIMBANKOU SR alebo komerčnou poisťovňou  pokrývajúce 95% z istiny poskytnutého úveru
 • v prípade poistenia EXIMBANKOU SR musí byť časť hodnoty exportného kontraktu (tovary a služby) pôvodom zo Slovenskej republiky. Rozsah hodnoty závisí od konkrétneho obchodného prípadu a od posúdenia  EXIMBANKOU SR
 • štandardne minimálne 15% z hodnoty exportného kontraktu musí zaplatiť zahraničný kupujúci formou predplatby (akontácie) ešte pred samotnou realizáciou vývozu. Toto neplatí pokiaľ celková splatnosť nepresahuje dva roky
 • celý obchodný prípad a všetky zúčastnené subjekty vrátane teritória musia byť v súlade so stanovenými pravidlami Société Générale v oblasti sankcií a embárg