Dlhodobé investičné úvery

Posuňte svoj biznis na vyššiu úroveň s dlhodobými investičnými úvermi od Komerční banky Slovakia vrátane ESG (Environmental and Social Governance) financovania zameraného na podporu udržateľných projektov.

úver môžete čerpať jednorazovo alebo postupne

splátky istiny rozložíme podľa vašich finančných tokov

máte na výber medzi pohyblivou alebo pevnou úrokovou sadzbou (možnosť využiť úrokový hedging),

úver poskytujeme v rôznych menách

Dlhodobý investičný úver od Komerční banky Slovakia môžete použiť na

  • obstaranie alebo modernizáciu majetku,

  • rekapitalizáciu spoločnosti,

  • výplatu dividend,

  • financovanie investícií zameraných na ESG účely.

pre viac informácií nás kontaktujte

Vami zadané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail spracúvame výlučne za účelom zodpovedania Vašich otázok / vyriešenie Vašej požiadavky, pričom uvedené údaje nie sú predmetom archivácie v našich systémoch a po spracovaní Vašej požiadavky budú okamžite odstránené.