IBAN Kalkulátor

Pre účty vedené v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Zadajte číslo účtu

BIC / SWIFT KÓD: KOMBSKBAXXX (KOMBSKBA)
Ak potrebujete overiť IBAN inej banky, použite IBAN kalkulátor NBS