Desatoro bezpečnosti na internete

V Komerční banke Slovakia nám záleží na tom, aby boli naši klienti zabezpečení nielen v biznise, ale aj na internete

1

Buďte ostražití pri zadávaní citlivých údajov

 • dôsledne si skontrolujte adresu webu, ktorá od Vás tieto údaje žiada. Rozdiel medzi oprávnenou a podvodnou stránkou môže byť nepatrný, napríklad kb.sr miesto kb.sk,
 • pri neznámych stránkach vyžadujúcich osobné údaje alebo platbu kartou si daný web najprv overte jednoduchým vyhľadaním v Google. Špeciálnu pozornosť venujte skúsenostiam a recenziám ľudí na portáloch, ktoré poznáte.
2

Spozornite pri návšteve neznámych stránok a sťahujte iba to, čo poznáte

 • vždy, keď sa dostanete na nejakú stránku, overte si, že jej doména súhlasí s obsahom,
 • nesťahujte a nespúšťajte súbory s neznámym obsahom,
 • do mobilného telefónu sťahujte iba aplikácie z oficiálnych platforiem (Google Play, Apple Store).
3

Používajte bezpečné heslá a svoje PIN si dôsledne chráňte

 • zvoľte si kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov (bodka, výkričník, otáznik). Bezpečné heslo má mať najmenej 8 znakov. Alternatívne môže poslúžiť aj Váš obľúbený dlhší citát alebo veta z filmu, za predpokladu, že ich nemáte uverejnené vo svojich internetových profiloch,
 • heslo si meňte aspoň raz za pol roka a nepoužívajte jedno heslo vo všetkých službách,
 • PIN si nepíšte na papieriky ani do mobilu,
 • využívajte dvojfaktorovú autentifikáciu všade, kde je možná (sociálne siete, e-mailové služby, internet banking, atď.).
4

V prípade, že ste takýto e‑mail otvorili

 • na nič v obsahu e-mailu neklikajte a neotvárajte prílohy
 • všímajte si gramatiku a vetnú skladbu. Ak sú chybné, pravdepodobne ide o automaticky preložený podvodný e-mail
 • vždy si porovnajte e-mailovú adresu odosielateľa s firemnými identifikátormi, pod ktorými v texte e-mailu vystupuje. Mala by končiť "@nazovfirmy/institucie.koncovka_Ich_Oficiálneho_Webu",
 • ak je predmetom správy žiadosť o úhradu alebo poskytnutie osobných údajov, skontaktujte sa najprv so spoločnosťou alebo inštitúciou, v ktorej mene odosielateľ vystupuje.
5

Nezadávajte citlivé údaje len preto, že vám niekto napísal e‑mail

 • neklikajte na odkazy v podozrivých a nevyžiadaných e-mailoch,
 • nikdy nepodliehajte žiadnym argumentom. Banka, polícia ani najbližší rodinní príslušníci nemajú právo tieto údaje poznať.
6

Keď potrebujete elektronické bankovníctvo

 • nikdy sa doňho neprihlasujte cez verejnú wifi sieť (pokiaľ nie je šifrovaná, prípadne nepoužívate VPN),
 • používajte iba svoj (firemný) počítač alebo mobilný telefón,
 • do mobilného telefónu vkladajte iba svoje vlastné odtlačky prstov alebo snímky tváre,
 • z bankových aplikácií sa vždy správne odhlasujte.
7

Chráňte si vždy svoje prihlasovacie údaje (PINy a heslá), mobilný telefón s KB Klíčem alebo certifikát na čipovej karte

 • nikdy ich nenechávajte bez dozoru,
 • svoje bezpečnostné prvky nikdy nikomu neposkytnite. Ak je to v nevyhnutných prípadoch nutné, zmeňte si ich hneď ako to bude možné,
 • pokiaľ vám príde do KB Klíče požiadavka na prihlásenie alebo transakciu, ktorú ste nezadali, zamietnite ju a okamžite nás kontaktujte.
8

Chráňte svoj počítač

 • používajte licencovaný antivírový program,
 • používajte Trusteer Rapport - doplnok internetového prehliadača, ktorý je špeciálne určený na ochranu finančných inštitúcií. Včas vás upozorní na podvrhnuté stránky (phishing) a ochráni vaše heslá pred zneužitím,
 • pravidelne si aktualizujte operačný systém, prehliadač aj všetky programy,
 • požívajte iba legálne nadobudnutý softvér a systémy.
9

Pravidelne sledujte históriu svojho prihlasovania

 • do priameho bankovníctva,
 • do online mailových klientov (typu Gmail a pod.),
 • do sociálnych sietí.
10

Neotvárajte e-maily od neznámych adresátov alebo správy s podozrivým názvom

 • premýšľajte nad obsahom a dôveryhodnosťou oznámenia v správe.