ABOUT THE BANK

Ponúkame dôkladnú znalosť prostredia 
a podmienok v oblasti, s ktorou sa chystáte obchodovať

O nás

Komerční banka, a.s. (KB) je materská spoločnosť 
Skupiny KB, ktorá je tvorená 11 spoločnosťami. 
KB je taktiež súčasťou medzinárodnej skupiny 
Société Générale (SG).

Spoločenská zodpovednosť

Staráme o životné prostredie a staráme sa 
o našich zamestnancov, peniaze požičiavame 
citlivo. A to nie je všetko.

Fakty a výsledky

Podľa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v aktuálnom znení a v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 16/2014, Komerční...

Náš tím

Spokojnosť našich klientov začína pri kvalitnom 
a motivovanom tíme zamestnancov.