×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno V 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno V

 • Večný dlhopis

  Večný dlhopis vypláca kupóny počas neobmedzenej lehoty a jeho cena sa rovná súčtu súčasných hodnôt diskontovaných dlhopisov pomocou výnosu do splatnosti.

 • Veľkoobchodné bankovníctvo

  Veľkoobchodné bankovníctvo predstavuje služby ponúkané podnikom, investičným spoločnostiam, investičným fondom, penzijným fondom, vládnym agentúram a pod. Ide napr. o poskytovanie úverov, služby depozitára, leasing a pod.

 • Volatilita

  Volatilita znamená rozkolísanosť, nestálosť, napr. cien, kurzov, sadzieb.

 • Výnos do splatnosti

  Výnos do lehoty splatnosti je konštantnou úrokovou mierou diskontovania cashflowu pre všetky splatnosti cashflowu zložené z kupónov a nominálnej hodnoty, pričom týmto diskontovaním získame cenu dlhopisu. Cena dlhopisu a výnosu sú nepriamo úmerné.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia