×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno C 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno C

  • Call option

    Právo kúpiť, prijať akciuopcia je cenný papier, ktorý vyjadruje právo jeho držiteľa k určitému dátumu uskutočniť alebo neuskutočniť obchod. V prípade call opcie teda kúpiť či prijať akciu. Opačná strana má povinnosť uskutočniť obchod, ak si to bude druhá strana priať.

  • Cenné papiere

    Pod cenným papierom sa rozumie obchodovateľný (t. j. prevediteľný) finančný nástroj v tom zmysle, že nástroj možno nakúpiť a predať. Práve vlastnosť obchodovateľnosti je dôležitá na to, aby sa daný nástroj považoval za cenný papier. So všetkými finančnými aktívami totiž obchodovať nemožno.

  • Cestovné šeky

    Cestovný šek je cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na prijatie sumy v ňom určenej pri jeho predložení k výplate, a to podľa podmienok stanovených vystavovateľom šeku.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia