×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  PSD2 Služby

PSD2 Služby

PSD2 SLUŽBY

PSD2 (Payment Service Directive) je smernica EÚ účinná od 13.01.2018, ktorá rozširuje a reguluje nové platobné služby, sprístupňuje platobné účty používateľov platobných služieb tretím stranám, ktoré sa stávajú sprostredkovateľom týchto nových platobných služieb.

Do slovenskej legislatívy bola PSD2 smernica transponovaná prostredníctvom zákona č. 281/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z.z o platobných službách.

SLUŽBY KBSK API
Informácie o účte (AIS)

Služba umožní klientovi získať prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o účte (tretej strany), ktorému klient udelil súhlas, základné informácie o svojich účtoch, ako je prehľad účtov, zostatky a transakčnú históriu na platobných účtoch, ktoré má klient v KBSK.

Iniciácia platby (PIS)

Služba umožní klientovi prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb (tretej strany) zadať platobný príkaz z platobného účtu klienta vedeného v KBSK, pričom vykonanie tejto platby je podmienené autorizáciou platobného príkazu klientom.

Overenie zostatku (CIS)

Služba umožní poskytovateľovi platobných služieb – vydavateľovi platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu (tretej strane) overiť aktuálny zostatok na účte klienta KBSK, resp. dostupnosť peňažných prostriedkov na vykonanie platobnej operácie.

TPP (Third Party Payment Service Providers)

TPP, alebo tretie strany sú poskytovatelia platobných služieb, ktorí majú povolenie (licenciu) na poskytovanie týchto nových platobných služieb, udelené Národnou bankou Slovenska alebo inou oficiálnou autoritou v rámci krajín EÚ a takýto subjekt musí mať tiež pridelený kvalifikovaný certifikát.

TPP musia spĺňať podmienky v zmysle regulácie PSD2 a garantovať rovnakú ochranu a bezpečnosť dát ako banky.

Prístup k platobnému účtu klienta banky získa TPP len na základe udelenia súhlasu klienta, resp. majiteľa tohto platobného účtu.

API (Application Programming Interface)

API je komunikačné rozhranie, ktoré umožňuje tretím stranám bezpečne komunikovať s bankou. Prostredníctvom tohto rozhrania KBSK sprístupňuje tretím stranám platobné účty klientov za účelom poskytovania nových platobných služieb.

KBSK API

https://api.koba.sk/portal

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia