×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Všetko, čo KB ponúka  Vnútrobankové platby

Vnútrobankové platby

Vnútrobankové platby sú určené:

Charakteristika vnútrobankových platieb:

Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v rámci vnútrobankových platieb realizuje:
 • odchádzajúce aj prichádzajúce platby v cudzej mene na základe príkazov na úhradu s konverziou aj bez konverzie medzi účtami klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky
  • účet platiteľa aj príjemcu môže byť vedený v ľubovoľnej mene
 • platby na základe príkazov na inkaso bez konverzie v cudzej mene medzi účtami klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky

Vnútrobankové platby klientom umožňujú:

 • predkladať príkazy na úhradu a inkaso
  • medzi účtami klientov v rámci Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky môžu byť príkazy na úhradu zadávané v cudzej mene (s konverziou aj bez konverzie)
  • účty klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky môžu byť inkasované na základe príkazov na inkaso v cudzej mene (bez konverzie), ktoré zadáva príjemca platby, ktorý má vedený účet v rámci Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky
 • vykonávať trvalé príkazy na úhradu
  • medzi účtami v rámci Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky môžu byť zadávané trvalé príkazy na úhradu v cudzej mene. V prípade konverzie musí byť aspoň jeden z účtov vedený v mene EUR
 • vykonávať trvalé príkazy na automatický prevod
  • medzi účtami v rámci Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky môžu byť zadávané trvalé príkazy na automatický prevod iba keď sú obidva účty v rovnakej cudzej mene
Predkladať je možné:
 • jednorazové príkazy na úhradu
 • hromadné príkazy na úhradu
 • príkazy na inkaso
 • trvalé príkazy na úhradu
 • trvalé príkazy na automatický prevod
  • trvalý príkaz na automatický prevod je používaný na prevádzanie peňažných prostriedkov v nie stálych čiastkach ako prevod:
   • nadmerného zostatku bez pevného termínu
   • nadmerného zostatku s pevným termínom
   • pre udržanie minimálneho zostatku
 • povolenie inkasa
  • na povolenie inkasa musí byť uvedené číslo účtu príjemcu, ktorému sa povoľuje bezhotovostné čerpanie peňažných prostriedkov z účtu Klienta
  • musí byť zadaný limit pre jednotlivú inkasnú platbu a minimálny počet dní medzi jednotlivými inkasami

Výhody vnútrobankových platieb:

 • rýchlosť
 • možnosť realizovať príkazy na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku) na online formulároch alebo importom dávok príkazov vo formátoch BESTEDI BEST
 • možnosť realizovať príkazy na inkaso prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku) na online formulároch alebo importom dávok príkazov vo formátoch BESTEDI BEST
 • jednoduchosť zúčtovania platieb
 • možnosť zadania platieb s budúcou splatnosťou
 • spoľahlivosť
 • bezpečnosť

Chcem sa dozvedieť viac o uvedenom produkte:

 • kontaktujte svojho bankového poradcu
 • volajte infolinku 0800 118 100
 • píšte na e-mailovú adresu kb@kb.sk

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia