×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Všetko, čo KB ponúka  Termínované účty v EUR

Termínované účty v EUR

Termínovaný účet v EUR je určený:

 • právnickým osobám

Charakteristika termínovaného účtu v EUR:

 • typ vkladového účtu
 • na zhodnotenie voľných prostriedkov s minimálnym rizikom
 • peniaze môžete na účet uložiť na 7 dní, 1, 2, 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov
 • termínovaný účet je vedený na jednorazový vklad alebo na vklad s automatickým obnovovaním

Výhody termínovaného účtu v EUR:

 • vyššie úroky ako na bežnom účte
 • minimalizácia rizika – vklady sú chránené podľa českého zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, časť trinásta Poistenie pohľadávok z vkladov
 • vysoká likvidita prostriedkov pri vkladoch od 1 mesiaca – možnosť predčasných výberov
 • voliteľné spôsoby nakladania s úrokmi
 • bezplatné založenie, vedenie aj zrušenie účtu

Termínovaný účet v EUR umožní:

 • Disponovať s vkladom:
  • v deň splatnosti (pri automatickej obnove účtu je možné meniť výšku zostatku)
  • pred dňom splatnosti máte možnosť realizovať predčasné výbery
   • pri účtoch na 1, 2, 3, 6, 9, alebo 12 mesiacov
  • majiteľ bežného účtu môže rozhodnúť o automatickom transfere v deň splatnosti
   • určíte výšku prevodu z bežného účtu na termínovaný
   • na účte je možné realizovať vinkulácie vkladu
 • Získať výhodné úroky:
  • úroková sadzba sa stanovuje ako pevná po celý čas trvania jednorazového vkladu
  • sadzba sa oznamuje v Oznámení o úrokových sadzbách
  • závisí od meny vkladu, dĺžky a výšky vkladu
 • Disponovať s úrokmi:
  • úroky môžete prevádzať na iný účet
  • pri účtoch s automatickým obnovovaním máte možnosť kapitalizácie úrokov

Ako si môžete založiť/zriadiť termínovaný účet v EUR:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia