×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Forfaiting

Forfaiting

  • Forfaiting

    Odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta  na  Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky, bez spätného postihu pôvodného majiteľa pohľadávky.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia