×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka  Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso

Dokumentárne a čisté inkaso je určené:

 • klientom, ktorí sa zaoberajú obchodnými transakciami

Charakteristika dokumentárneho a čistého inkasa:

 • klasické platobné nástroje
 • využívané v tuzemskom aj v zahraničnom obchode
 • obchodní partneri ho využívajú v prípade, že nie sú ochotní obchodovať bez zaistenia, ale z hľadiska miery rizika nie je nevyhnutné, aby do záväzkového vzťahu vstupovala banka – na rozdiel od dokumentárneho akreditívu alebo bankovej záruky
 • tento platobný inštrument sa hodí na situácie, keď predávajúci nemá pochybnosti o ochote a schopnosti kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť za neho, ako aj o stabilite politického, hospodárskeho a právneho prostredia krajiny kupujúceho
 • pri dokumentárnom inkase predávajúci predkladá do banky spravidla komerčné doklady, preukazujúce vlastníctvo odoslaného tovaru, spolu s inštrukciami, za akých podmienok majú byť predložené doklady vydané kupujúcemu
 • pri čistom inkase klient predkladá do banky k inkasu iba samotný finančný doklad (napr. cudziu zmenku) bez sprevádzajúcich komerčných dokladov
 • inkasnou podmienkou na vydanie dokladov je obyčajne vydanie dokladov za platbu alebo vydanie dokladov za akceptáciu cudzej zmenky, prípadne za vystavenie vlastnej zmenky

 1. Kúpna zmluva
 2. Žiadosť o obstaranie inkasa + dokumenty
 3. Inkasné inštrukcie a príslušné inkasné dokumenty
 4. Informovanie dlžníka o prijatí dokumentov a o inkasných podmienkach
 5. Realizácia príslušného inkasného úkonu
 6. Vydanie inkasných dokumentov
 7. Inkasné plnenie
 8. Prebratie tovaru

Výhody dokumentárneho a čistého inkasa:

 • produkt výhodný najmä pre dovozcov, neviaže vopred finančné prostriedky
 • dovozca má istotu, že tovar bol odoslaný
 • istota pre vývozcov, že banka nevydá dokumenty, pokiaľ kupujúci nedá príkaz na úhradu alebo nesplní iné inkasné podmienky
 • banka nevydá dokumenty ani v prípade, že je úhrada realizovaná ako hladká platba, pokiaľ nedostane splnomocnenie od vysielajúcej banky
 • väčšia istota zaplatenia ako pri hladkej platbe
 • nižšie poplatky banke (v porovnaní s dokumentárnym akreditívom)
 • jednoduchosť spracovania, bezpečnosť

Dokumentárne a čisté inkaso umožní:

 • väčšiu istotu zaplatenia ako hladká platba
 • kupujúci sa nedostane k dokumentom a v prípade dispozičného dokumentu ani k tovaru, pokiaľ nesplní inkasné podmienky

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia