×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Bankové záruky

Bankové záruky

  • Bankové záruky

    Univerzálny bankový inštrument slúžiaci na zabezpečenie obchodov a použiteľný na celom svete. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky, že uspokojí veriteľa do výšky určitej finančnej sumy, ak dlžník nesplní určitý záväzok alebo ak nebudú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia