×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Všetko, čo KB ponúka  Úver na predfinancovanie exportného dokumentárneho akreditívu

Úver na predfinancovanie exportného dokumentárneho akreditívu

Úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR s exportnými skúsenosťami

Charakteristika úveru:

 • úver na predfinancovanie výroby alebo nákupu tovaru na export
 • musí byť krytý podpísaným vývozným kontraktom a otvoreným akreditívom
 • poskytnutie úveru je podmienené akceptovaním rizika otvárajúcej banky

Výhody úveru:

 • lepšie riadenie finančných tokov
 • poradenstvo banky pred uzatvorením kontraktu vrátane určenia ceny financovania
 • možnosť poskytnutia odloženej platby a tým väčšej konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch
 • zabezpečenie kurzového rizika

Úver umožní:

 • Financovať konkrétny kontrakt
  • získať financovanie konkrétneho kontraktu
  • lepšie riadiť finančné toky s týmto kontraktom spojené
 • Ponúknuť zahraničnému zákazníkovi odloženú platbu
  • kombinácia úveru s odkúpením pohľadávky pod týmto akreditívom umožňuje ponúknuť zahraničným odberateľom odložené platby
  • tým posilniť vašu konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch
  • úver na predfinancovanie akreditívu bude splatený z odkúpenia tejto pohľadávky
  • váš záväzok voči Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky bude týmto nahradený záväzkom zahraničnej banky zaplatiť z titulu akreditívu
 • Vopred spočítať náklady na financovanie
  • banka poskytne poradenské služby ešte pred podpísaním vývozného kontraktu, pričom vám pomôže určiť cenu financovania
  • to vám umožní zahrnúť predpokladanú cenu financovania do ceny kontraktu

Zabezpečiť kurzové riziko:

 • čerpaním úveru v mene kontraktu sa zabezpečíte proti kurzovému riziku

Ako si môžete založiť/zriadiť úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia