×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Všetko, čo KB ponúka  Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov

Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov

Úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru:

 • krátkodobý a vo výnimočných prípadoch i strednodobý úver
 • slúži na:
  • preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, ktorý klient sám nezavinil
  • krytie potrieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti
 • poskytnutiu úveru predchádza podrobná analýza príčin klientových finančných problémov
 • tento úver je možné použiť ako zdroj:
  • financovania pohľadávok po lehote splatnosti
  • výplat miezd
  • preklenutia časového nesúladu medzi vznikom potreby a zabezpečením jej financovania
  • uhradenia splatnej splátky iného úveru
 • čerpá sa obvykle jednorazovo, a to buď účelovo na priamu platbu (úhrade splatnej splátky), alebo prevodom na bežný účet klienta
 • splácanie prebieha v zmluvne dohodnutých termínoch

Výhody úveru:

 • možnosť preklenúť momentálne, krátkodobé a nezavinené finančné problémy
 • okamžité riešenie finančných problémov jednorazovým čerpaním úveru

Úver umožní:

 • financovať pohľadávky po lehote splatnosti
 • vyplatiť dlžné mzdy
 • splácať iný úver

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia