×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Kontokorentný úver

Kontokorentný úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky.

Charakteristika kontokorentného úveru:

 • krátkodobý úver
 • na financovanie
  • krátkodobých pohľadávok do lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí
  • zásob
 • úver je poskytovaný na bežnom (kontokorentnom) účte klienta
 • je to zvláštny typ bežného účtu, pri ktorom sa dohodne možnosť:
  • čerpať finančné prostriedky do debetného zostatku
  • počas určitého obdobia a do určitej výšky
  • za dohodnutú úrokovú sadzbu a za dohodnutých podmienok
 • dohodnutý limit debetného zostatku je neprekročiteľný
 • úroková sadzba
  • z kreditného zostatku je bankou vyhlasovaná
  • z debetného zostatku je pohyblivá, dohodne sa v úverovej zmluve
 • úroky z debetného zostatku klient hradí mesačne
 • úver môže byť poskytnutý v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody kontokorentného úveru:

 • možnosť pružne reagovať na krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch firmy
 • vždy podľa svojich aktuálnych potrieb možno čerpať kontokorentný úver a zasa ho splácať
 • každou došlou úhradou v prospech bežného (kontokorentného) účtu sa znižuje debetný zostatok, a tak sa obnovuje možnosť znovu čerpať kontokorentný úver až do výšky dohodnutého limitu
 • s kontokorentným účtom môžete vykonávať platobný styk a využívať ďalšie bankové služby v rovnakom rozsahu ako pri ostatných bežných účtoch, napríklad:
  • bezhotovostné vklady a výbery
  • rezervácia a blokácia prostriedkov na účte
  • používanie platobnej karty
  • elektronické odovzdávanie dát alebo zadávanie trvalých príkazov a automatických prevodov.

Kontokorentný úver umožní:

 • opakovane čerpať prostriedky do výšky dohodnutého debetu
 • operatívne reagovať na výkyvy v obežných prostriedkoch
 • uskutočňovať styk ako s bežným účtom

Ako si môžete založiť/zriadiť kontokorentný úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia