×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Podmienky pre užívateľov internetových stránok www.kb.sk a podmienky používania cookies

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.kb.sk je Komerční banka, a. s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva na tieto internetové stránky.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na využívanie internetových stránok www.kb.sk (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle využívať alebo využíva vyššie uvedené stránky.

2. Spôsob využívania internetových stránok www.kb.sk

Prevádzkovateľ dáva súhlas na využitie informácií, ktoré sú na zmienených stránkach umiestnené na základe požiadaviek zákona alebo regulatórnych predpisov (napr. hospodárske výsledky, výročná a polročná správa, ďalšie správy a dokumenty majúce charakter informačnej povinnosti, hlavne podľa zákona č. 438/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a súvisiacich predpisov NBS.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa zasahovať do technickej podstaty či obsahu stránok www.kb.sk. Len Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.

3. Podmienky používania cookies

Tak ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve internetových stránok. Napomáhajú nám zapamätať si vaše aktivity a preferencie po určitú doby, aby ste ich nemuseli pri vašom návrate na stránky alebo keď prechádzate zo stránky na stránku znovu zadávať. Informácie sú využívaná pre účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov. Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehliadača.

Druhy cookies

  • Technické cookies sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť internetových stránok. Pokiaľ by ste ich vo vašom prehliadači nemali, webové stránky by nefungovali správne – napríklad by si nepamätali vaše preferencie týkajúce sa jazykovej mutácie webu alebo vami zadané údaje a za každým by ste ich museli zadávať znova.
  • Analytické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky využívajú. Tieto cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača, tzn. že analytické cookies vás samé o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie užívateľa pristupujúceho z určitého zariadenia. Sú používané predovšetkým na pre účely vytvárania štatistík používania stránok (napr. opakovaná návšteva webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení, sledovanie aktivity pri prehliadaní stránok).
  • Reklamné cookies umožňujú zobrazovanie cielenej reklamy na internetových stránkach, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín uživateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo opísané vyššie. Pokiaľ ste napríklad naposledy hľadali výhodné mobilné volania, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama najskôr ponúkne či pripomenie práve túto službu. Do iných webových stránok, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému patria i niektoré stránky sociálnych sietí.
Názov Doba funkčnosti cookies Popis
fg_cookie_policy_accepted 1 rok od vytvorenia alebo aktualizácie Technická cookie obsahujúca záznam, že používateľ potvrdil, či rozumie informácii o používaní cookies na webu www.kb.sk.
_ga 2 roky od vytvorenia alebo aktualizácie Analytická cookie generovaná systémom Google Analytics, používaná pre štatistické účely na rozpoznanie používateľa a na plnú funkčnosť analytiky. Registruje unikátne ID, ktoré je používané pre generovanie štatistických dát o používaní webu používateľom.
_gat_gtag_UA_76169431_8 1 deň od vytvorenia alebo aktualizácie Analytická cookie používaná systémom Google Analytics k obmedzeniu frekvencie požiadaviek.
_gid 1 deň od vytvorenia alebo aktualizácie Analytická cookie generovaná systémom Google Analytics, používaná pre štatistické účely na rozpoznanie používateľa a na plnú funkčnosť analytiky. Používa sa odlíšenie používateľov.

Správa súborov cookies

Využívanie cookies môžete

  • upraviť, obmedziť, vymazať alebo tiež úplne zablokovať v internetovom prehliadači na Vašom zariadení. V takom prípade však môže byť funkcionalita týchto stránok obmedzená.
  • vopred odmietnuť ich používanie voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Avšak pokiaľ tak učiníte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne za každým, keď navštívite stránky, a niektoré služby a funkcie webových stránok nemusia fungovať.

Informácie o nastavení ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľov konkrétneho prehliadača (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

4. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.kb.sk Prevádzkovateľ preberá z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť takto prevzatých informácií.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním stránok www.kb.sk, s výnimkou škôd spôsobených zverejnením nepravdivých regulatórnych informácií. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom uvedených stránok. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom ním prevádzkovaných stránok, tzn. www.kb.sk.

5. Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach prevádzkovaných Komerční bankou, a. s. nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len Prevádzkovateľ.

Podmienky využívania stránok www.kb.sk sú účinné odo dňa 15.1.2020. Podmienky boli zverejnené dňa 15. 1. 2020.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia