×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Profibanka  Tipy a rady

Tipy a rady

Viete, ako jednoducho a rýchlo zadávať často sa opakujúce platobné príkazy?

Po zadaní všetkých údajov do okna Platobného príkazu stlačte tlačidlo Uložiť ako šablónu. Šablónu označte ľubovoľným názvom. Pri ďalšom odosielaní platobného príkazu s rovnakými údajmi vyberte z vyklápacieho zoznamu šablón Vami požadovaný názov šablóny príkazu.

Viete, ako jednoducho a rýchlo zadávať zahraničnú platbu?

V okne Zahraničné platby zadajte SWIFT banky protistrany a stlačte tlačidlo Overiť banku príjemcu. Zrozumiteľný sprievodca Vám tu umožní jednoducho vyplniť údaje o banke príjemcu. Pri opakujúcich sa zahraničných platbách Vám odporúčame uložiť platbu ako šablónu.

Viete, ako sa jednoducho orientovať vo svojich účtoch? Pomenujte si ich!

Ak v rámci služby Profibanka spravujete viac účtov a zle sa orientujete v ich číslach, odporúčame Vám tieto účty si pomenovať. Vlastné pomenovanie účtov môžete vykonať v ponuke Profily/Pomenovanie vlastných účtov. Nastavené pomenovania účtov sa zobrazujú len Vám.

Viete, ako okamžite informovať protistranu o Vašom odoslaní platby?

V okne na zadanie platobného príkazu kliknite na záložku Oznámenie. Zadajte komunikačný kanál e-mail ktorým bude správa doručená, a príslušné kontaktné údaje. Vybraná osoba bude bezprostredne informovaná o odoslaní platby.

Viete, akým spôsobom môžete v rámci Slovenska posielať platby v cudzích menách?

Zo svojho účtu v eurách alebo v cudzej mene môžete zasielať platobné príkazy v cudzej mene prostredníctvom ponuky Platobné príkazy/Príkaz na úhradu v CM. Účet protistrany musí byť v tomto prípade vedený v Komerčnej banke.

Viete, ako jednoducho vyberať v prehľadoch viac položiek?

Na odoslanie alebo úpravy možno v niektorých funkciách vykonať výber jedného alebo viacerých záznamov (riadkov) súčasne. Daná akcia je vykonávaná vždy pre všetky vybrané záznamy.

  • Ctrl + ľavé tlačidlo myši – umožňuje vykonať nesúvislý výber,
  • Shift + ľavé tlačidlo myši – súvislý výber.

Po vykonaní výberu sa v dolnej časti obrazovky zároveň zobrazí informácia o počte vybraných položiek.

Viete, ako nastaviť počet záznamov na stránke?

Podľa nastavenia dĺžky stránky (Administrácia – Nastavenie systému – Max. počet prehľadu položiek na jednej stránke) je zobrazený príslušný počet záznamov. Vždy je zobrazený celkový počet stránok a celkový počet položiek.

Viete, ako jednoducho exportovať dáta do iných aplikácií?

Štandardnou funkciou každého prehľadu je možnosť exportu celého zoznamu (bez stránkovania) do súboru vo formáte CSV a HTML. Papierové výpisy môžete sťahovať aj vo formáte RTF.

  • Formát CSV (textový súbor s oddeľovačom položiek a záznamov) je určený predovšetkým na export do tabuľkového kalkulátoru (napr. MS Excel) alebo databázového programu (napr. MS Access).
  • Formát HTML je vhodný na prenos dát v približnej podobe ako sú dáta zobrazené na obrazovke v rámci aplikácie. Súbor je určený na prezeranie v internetovom prehliadači (napr. MS Internet Explorer, Mozilla, Opera).
  • Formát RTF je univerzálny formát použiteľný vo väčšine textových editorov (napr. MS Word).
Viete, ako si nastaviť vlastnú podobu prehľadov?

V prehľadoch, ktoré túto možnosť ponúkajú (napr. transakčná história), je umiestnené tlačidlo Nastavenie pohľadu. Po stlačení tohto tlačidla sa otvorí okno, v ktorom máte možnosť úpravy vzhľadu zobrazeného prehľadu. Môžete si tu nastaviť zobrazenie len tých informácií, ktoré Vás zaujímajú, poradie stĺpcov, nastavenie filtrov na ľahšie vyhľadávanie apod.
Vždy je možné vrátiť sa k východiskovému nastaveniu pohľadu.

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia