×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Profibanka  Popis služby

Popis služby

Chcete pomôcť s Profibankou?

 • kontaktujte svojho bankového poradcu
 • volajte bezplatnú Infolinku KB 0800 118 100 v pracovné dni od 7.00 - 17.00 hod

Služba Profibanka je určená:

 • podnikateľom a firmám
 • mestám
 • obciam
 • zväzom miest a obcí
 • krajom a nimi zriadeným príspevkových organizáciám
 • založeným právnickým osobám

Charakteristika služby Profibanka:

 • PC bankovníctvo
 • špičkový produkt priameho bankovníctva KB
 • spája výhody internetového bankovníctva s výkonnosťou lokálnych aplikácií
 • spĺňa všetky požiadavky firiem v oblasti platobného styku
 • bezpečnostné riešenie je navrhnuté v súlade so štandardmi elektronického podpisu
 • špičková úroveň zabezpečenia:
  • pri komunikácii medzi bankou a užívateľom
  • pri podpisovaní príkazov v rámci služby
  • všetka komunikácia prebieha v protokole SSL
  • každú aktívnu operáciu užívateľ podpisuje svojim elektronickým podpisom

Výhody služby Profibanka:

 • komplexné riešenia firemného platobného styku a komunikácie s bankou
 • nepretržitý prehľad o pohyboch na Vašich účtoch
 • efektívne riadenie firemného cash flowu
 • podstatná časová a finančná úspora oproti platobnému styku v pobočkách
 • pohodlné spracovanie veľkého objemu platieb
 • časovo neobmedzená transakčná história
 • veľmi jednoduché a zrozumiteľné ovládanie
 • vyspelé zabezpečenie založené na štandardoch elektronického podpisu
 • profesionálne vyškolená užívateľská podpora na bezplatnej linke 0800 118 100

Služba Profibanka umožní:

 • Získavať aktuálne informácie o účtoch a transakciách
  • okamžité informácie o aktuálnych použiteľných zostatkoch na vašich účtoch
  • transakčná história umožňuje prehliadať históriu príkazov zúčtovaných na vybranom účte
  • transakčné história ukladá všetky informácie od dátumu získania služby
  • možnosť nastavovať rôzne filtre a vyhľadávacie funkcie pre rýchlejšie hľadanie požadovaných transakcií
  • možnosť zobrazovať a tlačiť denné, týždenné, mesačné alebo vlastné výpisy transakcií na účte
  • aktuálne informácie o výberoch z bankomatu a platbách vykonaných platobnou kartou v režime on-line
  • možnosť informovať svojich obchodných partnerov alebo iné osoby o odoslaní konkrétnej platby z Vášho účtu pomocou emailových správ
 • Získavať elektronické výpisy k účtom a platobným kartám
  • sťahovanie elektronických výpisov k účtom a platobným kartám
  • možnosť úplného zrušenia zasielania papierových výpisov
  • možnosť objednať starší výpis z účtu či platobnej karty
 • Jednoducho vykonávať platby a ďalšie operácie
  • jednoduché zadávanie príkazov na úhradu, trvalých príkazov a príkazov na inkaso
  • pomocník pomocou sprievodcu pri zahraničných platbách
  • šablóny pre opakujúce sa platby
  • možnosť pomenovať si vlastné i cudzie účty pre rýchlejšie zadávanie platobných príkazov
  • Profibanka dokáže spolupracovať s Vašim účtovným systémom pri zasielaní platobných príkazov a sťahovaní transakčnej histórie
  • používané formáty dát sú BEST KB, EDI BEST a ABO
   • do týchto formátov alebo do vlastného formátu môžete aj exportovať výpisy
   • zobrazované informácie potom možno uložiť do súborov CSV a HTML.
 • Kedykoľvek pohodlne ovládať Vaše účty
  • jednoduché ovládanie vďaka zrozumiteľnému menu
  • stále dostupný pomocník
  • bankové operácie v pohodlí domova či kancelárie bez ohľadu na otváracie hodiny banky
  • Profibanka je dostupná 24 hodín denne
  • služba vrátane tlačových výstupov k dispozícii v dvoch jazykových variantoch – slovenskom a anglickom
 • Zaviesť viacnásobnú autorizáciu
  • viacnásobná kontrola platobných príkazov zasielaných do banky
  • integrovaná funkcia viacnásobnej autorizácie umožňuje každý príkaz či dávku podpísať až piatimi podpismi
  • v praxi tento systém funguje napríklad takto:
   • účtovníčka pripraví platobný príkaz
   • ten je podpísaný manažérom a členom štatutárneho orgánu firmy
   • kým platobný príkaz nemá požadovaný počet podpisov, banka ho nespracuje
 • Usporiť čas a náklady
  • odpadá nutnosť návštev pobočiek
  • nestrácate čas vyplňovaním formulárov a čakaním v radoch pri okienku
  • zníženie poplatku za vedenie účtov i cena za položku
  • možnosť pracovať off-line
 • Jeden z najkomplexnejších produktov PC bankovníctva
  • jedna z najširších ponúk on-line a off-line funkcií PC bankovníctva v Českej republike
  • určená firmám a drobným podnikateľom
  • takmer všetka komunikácia s bankou prostredníctvom internetu
  • veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie služby
Nevyhnutnosti na službu Profibanka
 • uzavrieť zmluvu s KB vo Vašej pobočke
 • mať aspoň jeden eurový účet v KB
 • na uzavretie zmluvy si treba priniesť platný preukaz totožnosti
  • občania SK: občiansky preukaz
  • cudzinci s trvalým pobytom v SK: preukaz o povolení na pobyt pre cudzincov s vyznačením trvalého pobytu v SK
  • cudzinci bez trvalého pobytu v SK: cestovný pas
 • Pri splnomocnení ďalších osôb na prístup na Váš účet sa dotyčné osoby musia dostaviť na pobočku s rovnakými dokladmi.
 • Na založenie firemného účtu v KB prineste zároveň živnostenský list alebo výpis z živnostenského či z obchodného registra.
 • Osobný certifikát
  • prvý nevyhnutný krok na založenie služby Profibanka je vytvorenie osobného certifikátu na čipovej karte
  • certifikát bude slúžiť na zabezpečenie komunikácie medzi Vami a bankou – na prihlasovanie a pri podpisovaní jednotlivých transakcií
Ako získať osobný certifikát KB?
 • Vo Vašej pobočke Komerčnej banky uzavriete príslušnú zmluvu.
 • Na mieste dostanete funkčný osobný certifikát na čipovej karte a čítačku čipových kariet.
 • Na používanie čipovej karty treba najprv čítačku čipových kariet nainštalovať na Váš PC.

Ako získať službu Profibanka?

 • kontaktujte svojho bankového poradcu
 • volajte bezplatnú Infolinku KB 0800 118 100

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia