×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  IBAN kalkulátor

IBAN kalkulátor

Pre účty vedené v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky:

Oznámenie o čísle účtu KB v tvare IBAN

Kalkulátor je funkčný iba so zapnutou podporou JavaScriptu

/

BIC / SWIFT KÓD: KOMBSKBAXXX

Ak potrebujete overiť IBAN inej banky, použite IBAN kalkulátor NBS.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia