×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Desatoro bezpečnosti

Desatoro bezpečnosti

1. Chráňte svoj súbor s osobným certifikátom

Osobný certifikát nahradzuje Váš vlastnoručný podpis a je teda „prístupovým kľúčom“ k Vašim účtom a financiám. Preto svoj súbor s osobným certifikátom chráňte proti zneužitiu neoprávnenými osobami. Odporúčame Vám uložiť súbor na prenosné médium (napr. na USB disk, disketu alebo CD-ROM) a toto médium bezpečne uschovať.
Na zvýšenie bezpečnosti uloženia Vášho osobného certifikátu ponúkame využitie čipovej karty MôjKľúč.

2. Používajte bezpečný PIN

Jednoduchý PIN možno ľahšie rozlúštiť a zneužiť. Nepoužívajte preto čísla, ktoré majú súvislosť s dátumom narodenia, ich telefónnym číslom, apod. PIN k čipovej karte Môjkľúč si zvoľte odlišný od ostatných PINov.

3. Ochraňujte svoj PIN

PIN si nezaznamenávajte na poznámkové papieriky, do diárov, do telefónov, na čipovú kartu apod. Dodržujte zásadu, že PIN sa nikomu neoznamuje, a to ani rodinným príslušníkom!

TIP: Odporúčame, aby ste si svoj PIN po určitých časových intervaloch menili.

4. Nastavte si zasielanie správ a sledujte históriu svojho prihlasovania

Odporúčame Vám nastaviť si zasielanie správ na e-mail, ktoré Vás budú informovať o všetkých platbách vykonaných z Vášho účtu alebo platobnej karty. Nastavenie ľahko zvládnete v internetovom bankovníctve Mojebanka a Expresná linka Plus v menu Nastavenie oznámenia. Autorizačné SMS obsahujú informácie o transakcii, vždy pri autorizácii tieto informácie kontrolujte. Zároveň Vám odporúčame sledovať prehľad histórie prihlasovania, ktorý aplikácia Mojebanka a Expresní linka Plus ponúkajú.

5. Pravidelne aktualizujte operačný systém, prehliadač a všetky programové vybavenia

Pravidelne inštalujte aktualizačné súbory, ktoré odstraňujú chyby a zraniteľnosti programového vybavenia a znižujú bezpečnostné riziká. Používajte len legálne nadobudnuté programové vybavenie, ktorého výrobca vám garantuje podporu vo forme pravidelných bezpečnostných aktualizácií.

Na adrese www.microsoft.com/cze/athome/security/default.mspx sú popísané základné kroky na zabezpečenie najrozšírenejšieho operačného systému Windows.

6. Používajte svoj počítač

Na využívanie služieb priameho bankovníctva odporúčame používať len svoj firemný počítač. Neumožňujte prácu s Vaším počítačom neznámej osobe. Svoj počítač zabezpečte vždy, keď s ním práve nepracujete. Počas krátkej neprítomnosti ho uzamknite klávesovou skratkou Win + L, v prípade dlhodobej neprítomnosti počítač vypnite. S počítačom pracujte pod účtom neprivilegovaného užívateľa (user), práca s vyššími oprávneniami (Administrator, root), umožňujúca inštaláciu programového vybavenia, je bezpečnostným rizikom.

TIP: V ponuke Štart/Nastavenie/Ovládacie panely/Užívateľské účty možno overiť, či Váš účet má/nemá práva administrátora.

Na využívanie služieb priameho bankovníctva neodporúčame používať počítač, o ktorom nič neviete (napr. počítač v internetovej kaviarni).

7. Používajte programy, ktoré chránia Váš počítač, ako sú antivírové programy, anti-spywarové programy a osobné firewally

Vždy majte na svojom počítači nainštalovaný antivírový program, ktorý zvyšuje ochranu pred škodlivými programami (vírusy, červy, trojskými koňmi). Rovnako je vhodné používať anti-spywarový program, ktorý zvyšuje ochranu Vášho súkromia. Všetky programové vybavenia udržujte aktuálne, vrátane vírusových a spywarových definícií.

TIP: Niektorí výrobcovia softwaru ponúkajú antivírusové programy na domáce využitie zdarma.

Na minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu na Váš počítač počas pripojenia k internetu slúži tzv. osobný firewall. Ide o programové vybavenie alebo samostatné zariadenie, ktoré dokáže odlíšiť oprávnené a neoprávnené požiadavky na dátovú výmenu medzi Vašim počítačom a internetom.

TIP: Niektoré operačné systémy ako Windows XP a Linux obsahujú vstavaný osobný firewall. Možno však využiť aj široké ponuky výrobcov, niektorí ponúkajú firewally pre domáce použitie zdarma.

8. Nenavštevujte neznáme stránky a nesťahujte z internetu neznáme súbory

Navštevujte na internete len známe a dôveryhodné stránky. Stránky, ktorým ich tvorcovia nevenujú patričnú starostlivosť, sú najčastejším zdrojom nákazy Vášho počítača. Vyvarujte sa aj sťahovaniu a spúšťaniu súborov s neznámym obsahom, ktoré môžu spoločne so svojim proklamovaným účelom vykonávať činnosť, na ktorú nie sú oprávnené (trójske kone, spyware).

TIP: Predovšetkým stránky s erotickým obsahom a stránky distribuujúce nelegálny software mnohokrát obsahujú škodlivé programy, ktoré môžu infikovať Váš počítač a následne vykonávať činnosť, ktorú nemáte pod kontrolou.

Kontrolujte na prihlasovacej stránke riadok na zadanie internetovej adresy. Vždy sa presvedčte, že skutočne ide o stránku, ktorú požadujete zobraziť. Pred samotným prihlásením poklopkajte na ikonu zámky buď v pravej dolnej časti okna prehliadača alebo vedľa riadku na zadanie internetovej adresy (podľa typu prehliadača), a overte si, že certifikát zabezpečujúci pripojenie bol vydaný pre www.mojebanka.cz.

TIP: Akákoľvek zmena vzhľadu prihlasovacej stránky portálu www.mojebanka.cz je zákazníkom vopred oznámená. Ak narazíte na podozrivé správanie alebo neobvyklý vzhľad, neváhajte prosím kontaktovať klientsku podporu KB na bezplatnej linke 0800 118 100 (zo zahraničia +420 955 551 552).

9. Otvárajte len dôveryhodné e-maily

Neotvárajte e-mailové správy od adresátov, ktorých nepoznáte alebo správy, ktoré majú podozrivý názov obsahujúci skomolené slová, nezvyklé slovné obraty a pravopisné chyby. Nepracujte s prílohami takýchto správ a radšej ich zmažte.

Neoznamujte osobné údaje, heslá či kódy PIN formou e-mailu. Komerční banka, a. s. tieto údaje nikdy nepožaduje.

Komerční banka, a. s. nezasiela nevyžiadané e-maily s odkazmi na internetové adresy. V prípade, že dostanete nevyžiadaný e-mail obsahujúci internetový odkaz na stránky Komerčnej banky, na e-mail nereagujte a na odkaz neklikajte. Kontaktujte našu klientsku podporu KB na bezplatnej linke 0800 118 100 (zo zahraničia +420 955 551 552) a poskytnite nám bližšie informácie o podozrivej správe, aby sme mohli podniknúť príslušné kroky.

10. Kontaktujte nás pri akýchkoľvek pochybnostiach

Ak budete mať akékoľvek pochybnosti pri prihlasovaní alebo práci s bankovým účtom prostredníctvom internetového bankovníctva, kontaktujte prosím neodkladne klientsku podporu KB na bezplatnej linke 0800 118 100 (zo zahraničia +420 955 551 552).

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia