×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Certifikát  Čo je certifikát

Čo je certifikát

Osobný certifikát je obdobou preukazu totožnosti, ktorým sa klient preukazuje pri elektronickej komunikácii. Každý klient KB, ktorý si praje pristupovať ku svojim účtom prostredníctvom internetu, preto dostane svoj osobný certifikát.

Na použitie čipovej karty je nutné nainštalovať čítacie zariadenie.

Osobný certifikát na čipovej karte je platný 2 roky. Predĺženie certifikátu môžete vykonať elektronicky 90 dní pred vypršaním jeho platnosti.

Vydanie a predĺženie osobného certifikátu je zdarma.

Na obsluhu certifikátu (vyzdvihnutie nového certifikátu, predĺženie platnosti certifikátu, zmena hesla, atď.) slúži Certifikačný sprievodca.

Nový certifikát

Prvým nevyhnutným krokom na založenie služby Profibanka je vytvorenie Vášho osobného certifikátu.
Osobný certifikát bude slúžiť na zabezpečenie komunikácie medzi Vami a bankou. Budete ho používať pri prihlasovaní a pri podpisovaní jednotlivých transakcií.

Ako získať osobný certifikát KB?

Kontaktujte Vášho bankového poradcu, ktorý vedie Vaše účty. Tu uzavriete príslušnú zmluvu. Následne si doma vyzdvihnete funkčný osobný certifikát z Certifikačného sprievodcu.

Na prístup ku všetkým službám priameho bankovníctva KB Vám stačí len jeden osobný certifikát.

Zoznámte sa s Certifikačnou politikou CA KB.

Údaje certifikačnej autority Banky

Meno CAAlgoritmusOtlačok Certifikátu
ROOT CA KBSHA-15B:7C:2B:F3:21:50:36:B0:95:CB:18:66:09:48:0B:DC:BA:8D:FF:29
DCS CA KBSHA-191:42:75:2B:B5:A7:6B:66:BC:30:28:B5:55:CE:8A:DE:0B:6C:47:8E

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia