×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  O nás  Základné informácie

Základné informácie

Komerční banka, a.s. (ďalej tiež „KB“) je materská spoločnosť Skupiny KB, ktorá je tvorená ôsmymi spoločnosťami. KB je taktiež súčasťou medzinárodnej skupiny Société Générale. Komerční banka patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy.

Na Slovensku Komerční banka obsluhuje svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky. Pobočka KB v Slovenskej republike sa orientuje na veľké a stredné firmy s obratom od 40 miliónov EUR. Pozícia pobočky KB v Slovenskej republike je v tejto oblasti silná, disponuje know-how materskej KB a využíva synergie v rámci skupiny KB aj SG, vďaka ktorým dokáže poskytovať svojim klientom komplexné finančné riešenia.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky ponúka štandardné bankové služby, medzi ktoré patrí Cash Management, priame bankovníctvo, platobné karty, financovanie, produkty investičného bankovníctva a Trade Finance. Neoddeliteľnou súčastou ponuky služieb je individuálny osobný prístup a produkty šité na mieru podľa požiadaviek konktrétneho klienta.

Pobočka KB v Slovenskej republike neposkytuje hotovostné operácie a neobsluhuje fyzické osoby.

Viac informácií nájdete na www.kb.cz.

Komerční banka je súčasťou Société Générale od októbra 2001. Skupina Société Générale je jednou z najväčších finančných skupín v eurozóne. Skupina SG zamestnáva na celom svete 157 tisíc ľudí v troch kľúčových oblastiach:

  • Retailové bankovníctvo, špecializované financovanie a poistenie: Société Générale obsluhuje viac ako 32 miliónov zákazníkov na celom svete.
  • Privátne bankovníctvo, globálny investičný management a služby: Ku koncu roka 2009 bola Société Générale jednou z najväčších bánk v eurozóne podľa aktív v custody (3 073 miliardy EUR) a v správe (344 miliardy EUR).
  • Podnikové a investičné bankovníctvo: Société Générale vytvára riešenie pre svojich klientov zo všetkých sektorov s využitím celosvetových znalostí a skúseností v investičnom bankovníctve, globálnych financiách a globálnych trhoch.

Viac informácií nájdete na www.socgen.com/.

Finančná skupina KB

História

Komerční banka pôsobí v Slovenskej republike od roku 1995. KB Bratislava bola založená ako prirodzený dôsledok rozširovania obchodných a finančných vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou. Vďaka rýchlemu a vysoko konkurenčnému zabezpečovaniu platobného styku s Českou republikou získala Komerční banka pevnú pozíciu na slovenskom finančnom trhu. KB uskutočňuje svoje obchodné činnosti na základe bankovej licencie, pričom spĺňa kritéria pre všetky typy finančných transakcií, vrátane operácií na kapitálovom trhu (pod dohľadom Národnej banky Slovenska a České národní banky).

Vlastnícka struktura

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky je pobočkou Komerční banky, a. s. v Českej republike.

Informácie o akciách Komerční banky, a.s.:

Vzťahy s investormi Komerční banky, a.s.

Predstavenstvo Komerční banky, a.s.

Vedenie spoločnosti

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia