×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  O nás  Finančný reporting za Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky

Finančný reporting za Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky

Výsledky hospodárenia Komerční banky, a.s, pobočky zahraničnej banky, uverejňované podľa § 37 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v aktuálnom znení a v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 16/2014.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia