0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Všetko, čo KB ponúka  Business Silver Card

Business Silver Card

Luxusná platobná karta pre Váš business.

Banka uvedený typ platobnej karty už aktívne neponúka.

Business Silver Card je určená:

 • podnikateľom a firmám
 • právnickým osobám
 • majiteľom bežného účtu v EUR

Charakteristika karty:

 • embosovaná platobná karta MasterCard s medzinárodnou platnosťou
 • jednoduché a bezpečné platby za tovar a služby priamo u obchodníkov
 • výbery hotovosti z bankomatov kdekoľvek na svete
 • okamžitý a jednoduchý prístup k financiám
 • platby za tovar a služby prostredníctvom internetu

Výhody Business Silver Card:

 • Cestovné poistenie k embosovaným kartám
  • kvalitné cestovné poistenie s poistným krytím až do 1 milióna Kč
  • platné kdekoľvek na svete, a to pre držiteľa karty a jeho nezaopatrené deti (do 21 rokov)
  • súčasťou cestovného poistenia sú:
   • liečebné náklady v prípade akútneho zdravotného stavu
   • lekársky prevoz a repatriácia
   • prevoz zosnulého
   • poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví
   • poistenie zodpovednosti za škodu na majetku

Stiahnite si kompletné informácie o cestovnom poistení k embosovaným kartám vo PDF formáte.

 • Asistenčné služby pre všetkých motoristov na území SR a Európy
  • držiteľom Business Silver Card ponúkame asistenčný program Global Assistance
  • non stop služby v celej Európe zahŕňajú:
   • odtiahnutie vozidla do servisu
   • príjazd odťahového vozidla a technikov do 30 minút od nahlásenia
   • zabezpečenie náhradného vozidla
   • zabezpečenie tlmočníka pri zásahu v zahraničí
  • Na poskytnutie asistenčných služieb má držiteľ Business Silver Card nárok aj v prípade, že nie je majiteľom vozidla, ale je členom posádky.

Stiahnite si kompletné informácie o Global Assistance vo formáte PDF.

Business Silver Card umožní:

 • bezpečne vyberať hotovosť v bankomatoch a platiť u obchodníkov
 • platiť za tovar a služby objednané cez internet
 • nastaviť si platové limity podľa potrieb
 • možnosť zmeny PIN v ktoromkoľvek bankomate KB
 • využívať doplnkové služby, ako je cestovné poistenie či Global Assistance

Ako získať Business Silver Card?

 • kontaktujte svojho bankového poradcu
 • volajte na bezplatnú linku 0800 118 100

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia