0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava upravuje úrokové sadzby

Komerční banka Bratislava upravuje úrokové sadzby

Všetky tlačové správy

Utorok, 10. 3. 2009

V Bratislave dňa 10. marca 2009 – S platnosťou od 10. marca 2009 mení Komerční banka Bratislava úrokové sadzby termínovaných účtov v EUR pre fyzické i právnické osoby.

Nové sadzby sú nasledujúce:

Termínované účty v EUR – fyzické i právnické osoby
Splatnost do 5 000 do 50 000 od 50 000
7 dní 0,10 % 0,10 % 0,10 %
1 mesiac 0,10 % 0,10 % 0,10 %
2 mesiace 0,10 % 0,15 % 0,25 %
3 mesiace 0,10 % 0,30 % 0,40 %
6 mesiacov 0,10 % 0,45 % 0,55 %
9 mesiacov 0,10 % 0,50 % 0,60 %
12 mesiacov 0,10 % 0,60 % 0,70 %

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia