0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava upravuje úrokové sadzby

Komerční banka Bratislava upravuje úrokové sadzby

Všetky tlačové správy

Pondelok, 1. 6. 2009

V Bratislave dňa 01. júna 2009 - S platnosťou od 01. júna 2009 mení Komerční banka Bratislava úrokové sadzby bežných účtov v mene CZK pre fyzické i právnické osoby.

Nové sadzby sú nasledujúce:

Bežný účet v CZK – fyzické i právnické osoby
0,10 %

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia